Kaibox

Kaibox tar hand om husets samtliga installationer med förprojekterade lösningar. Systemet är miljövänligt, snabbmonterat och ger låga driftskostnader. 

Systemets vinster

 • Låga driftskostnader
 • Snabbt montage
 • Energieffektivt
 • Hög komfortnivå

Systemets fördelar

 • Hög BOA/BTA
 • Färre schakt
 • Inga vertikala schakt
 • Inget fläktrum
 • Liten undercentral
 • Trästomme
 • Fuktsäkrat
 • Bärande väggar
 • Färdigprojekterat
 • Fabriksproducerat
 • Högre gestaltningsfrihet
 • Individuell mätning
 • Individuell styrning
 • Ingen OVK behövs
 • Ingen varmvattencirkulering (VVC)
 • Delkomponenter från ledande leverantörer

Systemets krav

 • Bergvärme/fjärrvärme
 • Installationsutrymme i golvet

All-in-one.

Badrummet bär tekniken.

Kaibox system monteras och levereras tillsammans med ett badrum. På badrummet är lägenhetens tekniska enheter förmonterade. Det minskar behovet av hantverkare på plats vilket sparar både tid och pengar. Badrummet uppfyller krav enligt BBR och GVK.

Decentraliserat system

Ett decentraliserat system gör installationerna flexiblare och driften mer effektiv. Det förenklar den individuella mätningen minska behovet av fördyrande teknikrum. Frånsett en liten undercentral utgår alla installationer från boxen som innehåller badrummet.