Vi är Kaibox.

Kaibox bygger miljövänligare byggnader och underlättar omställningen till ett mer klimatsmart samhälle. Vårt mål är effektivare processer i hela byggkedjan. Från idé till förvaltning.

Vi löser massivträhus.

Patenterat system

Kaibox system hanterar byggnadens samtliga installationer för VVS, el och uppvärmning. Systemet är industriellt producerat i vår fabrik i Sverige. Det är lättmonterat och energieffektivt. Produkterna följer svenska krav och standarder och är godkända enligt GVK och BBR.

Enklare omställning

Byggbranschen ställer om och många vill bygga i massivträ. Kaibox vill göra omställningen enklare genom att erbjuda en paketlösning som är optimerad för byggande i massivträ. Vårt system är en on-size fits all lösning för flerbostadshus. Installationerna är färdigprojekterade redan innan arkitekten börjat skissa.

Vårt team.

Kaibox består av en engagerad grupp människor som brinner för hållbarhet. Vi har bred erfarenhet från byggbranschen med aktörer från olika delar av processen, från fastighetsutvecklare till arkitekter. Kaibox samarbetar med branschledande leverantörer som utgör delarna i vårt system. Våra produkter utvecklas kontinuerligt i nära samarbete med teknik och materialleverantörer för att leverera marknadens bästa lösning.